• Elektrokola 01
 • Elektrokola 02

Půjčovna elektrokol

Možnost zapůjčení: duben až říjen

 • První půjčovna elektrokol na Semilsku, otevřena v dubnu 2011.
 • Elektrokola – přijďte vyzkoušet nový trend v cykloturistice.
 • Elektrokola nabízejí alternativní přístup k dopravě. Je jedno, jestli se přepravujete za prací, za zábavou, nebo se jen tak projíždíte.
 • Jedná se o levný, zdravý a ekologický způsob dopravy. Levný, protože nabití baterie stojí při současných cenách energie max. 15 Kč na 50 km. Zdravý, protože jakýkoliv aktivní pohyb je zdravý, byť Vám pomáhá elektromotor. A ekologický, protože zde nejsou žádné spaliny.
 • Manipulace s elektrokolem je stejná jako s běžným kolem. Navíc je tu pouze dobíjení baterie. A požitek z jízdy, ten si musíte vychutnat. Neděláme si ambice konkurovat běžným kolům, která jsou určena k sportovnímu vyžití, ale chceme přiblížit krásu jízdy na kole i těm, kterým užití běžného kola něco znemožňuje, buď zdravotní problémy, fyzická kondice a nebo jenom nechuť se zpotit.
 • Osobní zkušenost je k nezaplacení.

Kde a jaká elektrokola půjčujeme?

 • Elektrokolo si může zapůjčit pouze osoba starší 18ti let!
 • Elektrokola je možné si rezervovat e-mailem, telefonicky na uvedených kontaktech, nebo osobně na recepci Sportovního centra Semily.
 • Po potvrzení termínu a podmínek zápůjčky je možné si kolo vyzvednout ve Sportovním centru Semily dle dohodnutého času.
 • Vrácení kola: datum a čas uveden v nájemní smlouvě.

Typy kol

APACHE Matto Bosh Active 500 – pánské     APACHE Matta Bosh Active 500 – dámské
APACHE Matto Bosh Active 500 – pánské (2 ks)   APACHE Matta Bosh Active 500 – dámské (2 ks)

Ceník půjčovného

Elektrokola APACHE 

Do 4 hod. 300 Kč
1 den 480 Kč
2 dny 840 Kč
3 dny 1100 Kč
Více jak tři dny 350 Kč/den
Permanentka 10+2 3000 Kč
Vratná kauce 1000 Kč za jedno elektrokolo
Ochranná přilba zdarma na požádání
Bezpečnostní vesty zdarma na požádání
 • Permanentka 10+2 – Permanentka s roční platností, nabízí zákazníkovi po vyčerpání 10 dnů zapůjčení elektrokola ve lhůtě 12 měsíců od zakoupení prémii 2 dnů zdarma.
 • Při překročení smluvené doby užívání zapůjčených věcí se zavazuje zákazník doplatit nájemné za dobu, po kterou tuto věc neoprávněně užíval plus pokutu ve výši jednonásobku půjčovného za dobu překročení smluvené doby.
 • Sazebník škod – Zákazník uhradí cenu opravy provedenou odborným servisem. Pří ztrátě zákazník uhradí plnou cenu ztracené věci.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Objednávky na recepci nebo v kontaktech »

Elektrokola 01
Elektrokola 02
Elektrokola 03
Elektrokola 04
Elektrokola 05
Elektrokola 06
Elektrokola 07
Elektrokola 08
Elektrokola 09

Všeobecné podmínky využívání zapůjčených věcí

 1. Zákazník je oprávněn používat zapůjčená elektrokola, příslušenství a ostatní zapůjčený materiál, dále jen „zapůjčené věci“, jejichž převzetí potvrdí svým podpisem v nájemní smlouvě.
 2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání, předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas…) a složení jistiny (vratné zálohy), jejíž výše je stanovena v ceníku půjčovného.
 3. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej.
 4. Jistina může být složena pouze v hotovosti.
 5. Nájemné je splatné před převzetím vybavení.
 6. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené věci v místě jejich převzetí, v dohodnutém termínu, čisté a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému užívání věcí po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určeno.
 7. Při překročení smluvené doby užívání zapůjčených věcí se zavazuje zákazník doplatit nájemné za dobu, po kterou tuto věc neoprávněně užíval plus pokutu ve výši jednonásobku půjčovného za dobu překročení smluvené doby.
 8. Při předčasném vrácení zapůjčených věcí nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části nájemného.
 9. Provozovatel je oprávněn vyžádat si od klienta předložení průkazů totožnosti.
 10. Zákazník bere na vědomí, že je za vybavení převzaté do užívání plně zodpovědný.
 11. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení zapůjčených věcí.
 12. V případě krádeže nebo ztráty zapůjčených věcí je zákazník povinen uhradit pronajimateli vzniklou škodu, v případě částečného poškození zapůjčených věcí je zákazník povinen uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu dle ceníku servisních prací.
 13. V případě úplného znehodnocení zapůjčených věcí, je zákazník povinen uhradit škodu ve výši pořizovací hodnoty znehodnocených zapůjčených věcí.
 14. Nájemní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem převzetí zapůjčených věcí zákazníkem.
 15. Při vrácení nepoškozených zapůjčených věcí, zákazník dostane zpět složenou jistinu (vratnou zálohu).
 16. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.
 17. Elektrokolo si může zapůjčit pouze osoba starší 18ti let.

Kontakt

 • Adresa:
  3. května 327, 513 01 Semily
 • Recepce:
  Tel.: +420 481 622 996, 736 752 563
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Více info:

Ochrana osobních údajů (GDPR) »